vĐồng tin tức tài chính 365

Tài xế tông chết 4 người bị đề nghị truy tố

2020-07-05 11:45
Võ Duy Đô, 33 tuổi, không có bằng lái và đã uống rượu trước khi lái ô tô bán tải tông liên hoàn làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Xem thêm: vov.6837601-ot-yurt-ihgn-ed-ib-iougn-4-tehc-gnot-ex-iat/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tài xế tông chết 4 người bị đề nghị truy tố”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools