vĐồng tin tức tài chính 365

3 năm khởi nghiệp từ số vốn 5 triệu, bây giờ doanh thu 400 triệu/tháng, mẹ đơn thân xinh đẹp mạnh tay mua chung cư, xe s

2020-07-05 11:52
Sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ này đã quyết tâm mạnh mẽ đứng lên và nỗ lực khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh để gây dựng sự nghiệp của mình và có tiền mua nhà, mua xe cho 2 mẹ con.

Xem thêm: lmth.897544-n-yt-neit-gnas-ex-uc-gnuhc-aum-yat-hnam-ped-hnix-naht-nod-em-gnahtueirt-004-uht-hnaod-oig-yab-ueirt-5-nov-os-ut-peihgn-iohk-man-3/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“3 năm khởi nghiệp từ số vốn 5 triệu, bây giờ doanh thu 400 triệu/tháng, mẹ đơn thân xinh đẹp mạnh tay mua chung cư, xe s”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools