vĐồng tin tức tài chính 365

Đi xuyên rừng "cõng" 30.000 viên ma túy, vẫn không thoát

2020-07-06 14:53

(CAO) Đối tượng bị bắt là Phàng Lao Bạ cùng tang vật khoảng 30.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan.

Xem thêm: lmth.28459_taoht-gnohk-nav-yut-am-neiv-00003-gnoc-gnur-neyux-id/na-uv/nv.moc.nagnoc

Comments:0 | Tags:Vụ án

“Đi xuyên rừng "cõng" 30.000 viên ma túy, vẫn không thoát”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools