vĐồng tin tức tài chính 365

Âm mưu lật đổ chính quyền, 3 đối tượng lãnh 19 năm tù

2020-07-06 14:53

(CAO) Cả 3 bị cáo (2 nam, 1 nữ) tham gia vào tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" (CPQGVNLT), được cấp ID để truy cập trang web của tổ chức và được cấp bí số để tham gia các cuộc họp quan trọng của tổ chức "FCC". Tổ chức này do Đào Minh Quân (SN 1952, quốc tịch Mỹ, cầm đầu; thành lập ngày 16-2-1991 tại Mỹ), được Bộ Công an xác định là tổ chức khủng bố. Họ có nhiều chiêu bài đánh vào tâm lý ham vật chất để lôi kéo những người tham gia.

Xem thêm: lmth.87459_maig-ut-man-91-hnal-gnout-iod-3-neyuq-hnihc-od-tal-uum-ma-gnod-mal/na-uv/nv.moc.nagnoc

Comments:0 | Tags:Vụ án

“Âm mưu lật đổ chính quyền, 3 đối tượng lãnh 19 năm tù”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools