vĐồng tin tức tài chính 365

Quảng Nam: Yêu cầu hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án tại Đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc

2020-07-18 02:28
(ĐTCK) Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có ý kiến đôn đốc chủ đầu tư các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Xem thêm: lmth.507542-cogn-neid-man-neid-iom-iht-od-iat-na-ud-cac-yl-pahp-cut-uht-neiht-naoh-uac-uey-man-gnauq/nas-gnod-tab/nv.naohkgnuhchnahnnit.sdb

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quảng Nam: Yêu cầu hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án tại Đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools