vĐồng tin tức tài chính 365

6 tháng, FPT tăng trưởng lợi nhuận 14%

2020-07-18 02:28
(ĐTCK) FPT cho biết, 6 tháng Tập đoàn đạt tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 13.611 tỷ đồng và 2.428 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 9% và 14% so với cùng kỳ. 

Xem thêm: lmth.977533-41-nauhn-iol-gnourt-gnat-tpf-gnaht-6/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“6 tháng, FPT tăng trưởng lợi nhuận 14%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools