vĐồng tin tức tài chính 365

Vườn cam 150 gốc sắp thu hoạch nghi bị kẻ xấu đốt trụi giữa trời nắng nóng

2020-07-20 16:17
TTO - Hai vợ chồng ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An chết lặng khi vườn cam 150 gốc sắp thu hoạch của gia đình nghi bị kẻ gian đốt cháy rụi giữa trời nắng nóng.

Xem thêm: mth.77455054102700202-gnon-gnan-iort-auig-iurt-tod-uax-ek-ib-ihgn-hcaoh-uht-pas-cog-051-mac-nouv/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vườn cam 150 gốc sắp thu hoạch nghi bị kẻ xấu đốt trụi giữa trời nắng nóng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools