vĐồng tin tức tài chính 365

Truy tố 4 thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi vĩnh’ nhận hơn 2 tỉ

2020-07-20 16:17
TTO - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xác định các cán bộ trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã lên kế hoạch, bàn bạc để vòi vĩnh, chiếm đoạt tiền của hàng chục doanh nghiệp, UBND xã trong quá trình thanh tra tại địa phương này.

Xem thêm: mth.38651023102700202-it-2-noh-nahn-hniv-iov-cuhp-hniv-iat-gnud-yax-ob-art-hnaht-naod-neiv-hnaht-4-ot-yurt/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Truy tố 4 thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi vĩnh’ nhận hơn 2 tỉ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools