vĐồng tin tức tài chính 365

Voi húc nhau, 3 mẹ con rơi từ trên lưng voi xuống đất, 1 người nguy kịch

2020-07-20 16:17
TTO - Trong lúc đang chở khách, 2 con voi húc nhau, 3 mẹ con rơi từ trên lưng voi xuống đất bị thương, 1 người nguy kịch…

Xem thêm: mth.28992915102700202-gnouht-ib-tad-gnoux-iov-gnul-nert-ut-ior-noc-em-3-uahn-cuh-iov/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Voi húc nhau, 3 mẹ con rơi từ trên lưng voi xuống đất, 1 người nguy kịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools