vĐồng tin tức tài chính 365

Xe tưới cây xanh không tưới cây mà toàn tưới... đường khiến dân mạng bức xúc

2020-07-20 16:17
TTO - Đoạn clip quay xe tưới cây xanh ở TP Vinh, Nghệ An chạy với tốc độ nhanh, công nhân không tưới cây mà toàn tưới... đường khiến cộng đồng mạng bất bình.

Xem thêm: mth.23452305102700202-cux-cub-gnam-nad-neihk-gnoud-iout-naot-am-yac-iout-gnohk-hnax-yac-iout-ex/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Xe tưới cây xanh không tưới cây mà toàn tưới... đường khiến dân mạng bức xúc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools