vĐồng tin tức tài chính 365

Quý II/2020, Nam Long (NLG) báo lãi sau thuế gần 68 tỷ đồng, người mua trả tiền trước tăng 30%

2020-07-21 09:31
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II năm 2020 với doanh thu là 241,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 67,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 361 tỷ đồng và 65,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.  

Xem thêm: lmth.541633-03-gnat-court-neit-art-aum-iougn-gnod-yt-86-nag-euht-uas-ial-oab-gln-gnol-man-0202ii-yuq/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quý II/2020, Nam Long (NLG) báo lãi sau thuế gần 68 tỷ đồng, người mua trả tiền trước tăng 30%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools