vĐồng tin tức tài chính 365

Dược Hậu Giang (DHG), doanh thu quý II/2020 đạt 820,3 tỷ đồng, giảm gần 16%

2020-07-21 09:31
(ĐTCK) CTCP Dược Hậu Giang (DHG - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 820,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 185,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,9% và tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Xem thêm: lmth.841633-61-nag-maig-gnod-yt-3028-tad-0202ii-yuq-uht-hnaod-ghd-gnaig-uah-coud/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dược Hậu Giang (DHG), doanh thu quý II/2020 đạt 820,3 tỷ đồng, giảm gần 16%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools