vĐồng tin tức tài chính 365

Sầu riêng đông lạnh Việt xuất sang Australia

2020-07-24 07:14

7 tấn sầu riêng đông lạnh của Việt Nam đã chính thức hoàn thành thủ tục thông quan vào thị trường Australia, cụ thể là bang New South Wales.

Xem thêm: lmth.7494314-ailartsua-gnas-taux-teiv-hnal-gnod-gneir-uas/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sầu riêng đông lạnh Việt xuất sang Australia”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools