vĐồng tin tức tài chính 365

Vì sao ngân hàng lãi lớn dù doanh nghiệp 'ngấm đòn' Covid-19

2020-07-24 07:14

Nhờ cắt chi phí, giảm phụ thuộc nguồn cho vay, ngân hàng vẫn tăng mạnh lãi nhưng gánh nặng cho các quý sau có thể là nợ xấu.

Xem thêm: lmth.7615314-91-divoc-nod-magn-peihgn-hnaod-ud-nol-ial-gnah-nagn-oas-iv/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vì sao ngân hàng lãi lớn dù doanh nghiệp 'ngấm đòn' Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools