vĐồng tin tức tài chính 365

Khó khăn chồng chất khiến xuất khẩu dệt may sụt giảm mạnh

2020-07-24 07:06
6 tháng cuối năm 2020, xuất khẩu dệt may cả nước có thể giảm 14-18% so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch cả năm giảm khoảng 16% so với năm 2019.

Xem thêm: vov.2293701-hnam-maig-tus-yam-ted-uahk-taux-neihk-tahc-gnohc-nahk-ohk/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khó khăn chồng chất khiến xuất khẩu dệt may sụt giảm mạnh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools