vĐồng tin tức tài chính 365

Thủ đoạn của nhóm đối tượng môi giới bán thận tại Hà Nội

2020-07-24 07:05
Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã tìm người có nhu cầu mua và người có nhu cầu bán thận rồi ở giữa ăn chênh lệch hàng trăm triệu đồng.

Xem thêm: vov.7793701-ion-ah-iat-naht-nab-ioig-iom-gnout-iod-mohn-auc-naod-uht/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thủ đoạn của nhóm đối tượng môi giới bán thận tại Hà Nội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools