vĐồng tin tức tài chính 365

Bắt khẩn cấp đối tượng cho hơn 300 người vay với lãi suất "cắt cổ"

2020-07-24 07:02
Sau một thời gian theo dõi, cơ quan Công an Nghệ An đã bắt khẩn cấp Trần Viết Trà về hành vi cho vay

Xem thêm: odl.719128-oc-tac-taus-ial-iov-yav-iougn-003-noh-ohc-gnout-iod-pac-nahk-tab/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags: vay

“Bắt khẩn cấp đối tượng cho hơn 300 người vay với lãi suất "cắt cổ"”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools