vĐồng tin tức tài chính 365

Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), quý II/2020 lợi nhuận 39,7 tỷ đồng, giảm 55,3%

2020-07-24 07:23
(ĐTCK) Mặc dù cả lợi nhuận và doanh thu đều sụt giảm mạnh, nhưng biên lợi nhuận lại được cải thiện và dòng tiền kinh doanh đã dương trở lại.

Xem thêm: lmth.185633-355-maig-gnod-yt-793-nauhn-iol-0202ii-yuq-2vt-2-neid-gnud-yax-nav-ut/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), quý II/2020 lợi nhuận 39,7 tỷ đồng, giảm 55,3%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools