vĐồng tin tức tài chính 365

Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), 6 tháng đầu năm lỗ 13 tỷ đồng

2020-07-24 07:23
(ĐTCK) Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Mã chứng khoán: LAS - sàn HNX) vừa công bố báo cao tài chính với kết quả sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Xem thêm: lmth.285633-gnod-yt-31-ol-man-uad-gnaht-6-sal-oaht-mal-tahc-aoh-av-tahp-tohp-epus/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), 6 tháng đầu năm lỗ 13 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools