vĐồng tin tức tài chính 365

Sức hấp dẫn của sàn "Nasdaq Trung Quốc"

2020-07-24 07:23
(ĐTCK) Cách đây 1 năm, ngày 22/7/2019, Trung Quốc bắt đầu khởi động một sàn giao dịch chứng khoán mới tại Thượng Hải có mô hình hoạt động tương tự như ở thị trường Nasdaq (Mỹ).

Xem thêm: lmth.485633-couq-gnurt-qadsan-nas-auc-nad-pah-cus/et-couq/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sức hấp dẫn của sàn "Nasdaq Trung Quốc"”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools