vĐồng tin tức tài chính 365

Nhiều tổ chức đại diện người lao động, liệu có phức tạp?

2019-07-01 13:10
TTO - Quy định mới của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cho phép người lao động được thành lập, gia nhập tổ chức đại diện của mình, có thể ngoài hệ thống Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Xem thêm: mth.46080511110709102-pat-cuhp-oc-ueil-gnod-oal-iougn-neid-iad-cuhc-ot-ueihn/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhiều tổ chức đại diện người lao động, liệu có phức tạp?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools