vĐồng tin tức tài chính 365

Tâm sự đắng cay của hai phụ nữ 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

2019-07-15 23:40
Tâm sự đắng cay của hai phụ nữ 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc Sau 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, phải làm vợ những người đàn ông xa lạ, hai người phụ nữ vượt biên trở về trong sự ngỡ ngàng của người thân.

Xem thêm: lmth.410784d-couq-gnurt-gnas-nab-aul-ib-man-42-un-uhp-iah-auc-yac-gnad-us-mat/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Tâm sự đắng cay của hai phụ nữ 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools