vĐồng tin tức tài chính 365

Đà Nẵng: Gây ô nhiễm, hàng loạt nhà hàng, trung tâm tiệc cưới bị phạt

2019-07-15 23:40
Đà Nẵng: Gây ô nhiễm, hàng loạt nhà hàng, trung tâm tiệc cưới bị phạt Chính quyền Đà Nẵng xử phạt 8 cơ sở nhà hàng, tiệc cưới 54 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Xem thêm: lmth.350784d-tahp-ib-iouc-ceit-mat-gnurt-gnah-ahn-taol-gnah-meihn-o-yag-gnan-ad/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Đà Nẵng: Gây ô nhiễm, hàng loạt nhà hàng, trung tâm tiệc cưới bị phạt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools