vĐồng tin tức tài chính 365

Cá chết xếp lớp, người nuôi cá lồng bè ở lòng hồ thủy điện hoang mang

2019-07-15 23:40
Cá chết xếp lớp, người nuôi cá lồng bè ở lòng hồ thủy điện hoang mang Chứng kiến cảnh hàng tấn cá tự nhiên chết nổi xếp lớp, những người nuôi cá lồng bè ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 thấp thỏm âu lo.

Xem thêm: lmth.150784d-gnam-gnaoh-neid-yuht-oh-gnol-o-eb-gnol-ac-ioun-iougn-pol-pex-tehc-ac/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Cá chết xếp lớp, người nuôi cá lồng bè ở lòng hồ thủy điện hoang mang”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools