vĐồng tin tức tài chính 365

2 cục tiền vô chủ trong vụ CA dùng súng bắt kiểm lâm

2019-07-17 11:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/07/47300.htm"><img src="http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2014/8/22190315-20140802142931-kl-1.jpg" title="2 cuc tien vo chu trong vu CA dung sung bat kiem lam" align="left" border="1" vspace="5" hspace="5" /></a>Nhận được thông tin ông Lê Đức Hải, tổ trưởng tổ tuần tra có dấu hiệu nhận hối lộ của một chủ xe gỗ, Cục cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về tham nhũng đã ập vào bắt quả tang.

Xem thêm: /751/51309122/mal-meik-tab-gnus-gnud-AC-uv-gnort-uhc-ov-neit-cuc-2/ioh-aX/nv.oabteiv

Comments:0 | Tags:Tin Xã Hội

“2 cục tiền vô chủ trong vụ CA dùng súng bắt kiểm lâm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools