vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ trưởng Thăng: Sẽ thay lãnh đạo hàng không “đút tay túi quần”

2019-07-17 11:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/07/47301.htm"><img src="http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2014/8/22190248-20140801223033-san-bay.gif" title="Bo truong Thang Se thay lanh dao hang khong dut tay tui quan" align="left" border="1" vspace="5" hspace="5" /></a>

Xem thêm: /751/84209122/nauq-iut-yat-tud-gnohk-gnah-oad-hnal-yaht-eS-gnahT-gnourt-oB/ioh-aX/nv.oabteiv

Comments:0 | Tags:Tin Xã Hội

“Bộ trưởng Thăng: Sẽ thay lãnh đạo hàng không “đút tay túi quần””0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools