vĐồng tin tức tài chính 365

Tàu cánh ngầm 'đắp chiếu', nổ máy chờ... phá sản

2019-07-17 11:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/07/47304.htm"><img src="http://a9.vietbao.vn/images/vn999/22/2014/08/20140801-tau-canh-ngam-dap-chieu-no-may-cho-pha-san-1.jpeg" title="Tau canh ngam dap chieu no may cho pha san" align="left" border="1" vspace="5" hspace="5" /></a>Thiệt hại thấy rõ cho doanh nghiệp và người lao động, nhưng với 20 chiếc tàu 'đắp chiếu', vẫn chưa biết số phận ra sao. Sẽ tiếp tục được chạy hay cấm hoàn toàn?

Xem thêm: /751/89009122/nas-ahp-ohc-yam-on-ueihc-pad-magn-hnac-uaT/ioh-aX/nv.oabteiv

Comments:0 | Tags:Tin Xã Hội

“Tàu cánh ngầm 'đắp chiếu', nổ máy chờ... phá sản”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools