vĐồng tin tức tài chính 365

Các vụ kiện thời công nghệ

2019-07-18 19:40
(TBKTSG) - Ngẫu nhiên tuần qua có nhiều vụ kiện liên quan đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng trong nền kinh tế kỹ thuật số. Điểm đặc biệt là chúng được xem là tiền lệ để giải quyết các vụ việc tương tự trong tương lai.

Xem thêm: lmth.ehgn-gnoc-ioht-neik-uv-caC/213192/nv.semitnogiaseht.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Các vụ kiện thời công nghệ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools