vĐồng tin tức tài chính 365

Công an phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An: Dựa vào dân để giữ yên địa bàn

2019-07-18 20:40

Phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nơi có di tích lịch sử đền Cờn và bãi biển Quỳnh Phương. Hằng năm, lượng khách du lịch đến với những địa danh này ngày một đông, điều đó đồng nghĩa với nhiệm vụ của lực lượng Công an càng thêm vất vả trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). Thế nhưng, bằng những chủ trương, giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình ANTT tại đây luôn được đảm bảo.

Xem thêm: 00952=DImetI?lmth.32-gnouhp-aid-auc-gnod-taoh/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Công an phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An: Dựa vào dân để giữ yên địa bàn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools