vĐồng tin tức tài chính 365

Tư nhân tham gia hệ thống truyền tải điện?

2019-07-22 09:40
Đề xuất tham gia làm hạ tầng truyền tải để sớm giải phóng công suất cho các dự án điện mặt trời của các nhà đầu tư tư nhân sẽ khó lòng thành sự thật, nếu không được Quốc hội xem xét, điều chỉnh.

Xem thêm: lmth.4685011-neid-iat-neyurt-gnoht-eh-aig-maht-nahn-ut/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tư nhân tham gia hệ thống truyền tải điện?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools