vĐồng tin tức tài chính 365

Thị trường hàng hiệu giả, nhái trên "chợ ảo" và những độc chiêu trốn thuế

2019-07-22 09:50
Trên "chợ ảo", các thương hiệu lớn bị giả, nhái tràn lan, bán với số lượng lớn đem lại doanh thu khủ

Xem thêm: odl.185447-euht-nort-ueihc-cod-gnuhn-av-oa-ohc-nert-iahn-aig-ueih-gnah-gnourt-iht/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thị trường hàng hiệu giả, nhái trên "chợ ảo" và những độc chiêu trốn thuế”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools