vĐồng tin tức tài chính 365

Nhiều doanh nghiệp bán hàng qua mạng kém chất lượng không chịu hợp tác

2019-07-22 09:50
Trong 3 năm trở lại đây, ngành bán hàng online xếp đầu bảng về bị khiếu nại. Các khiếu nại về bán hà

Xem thêm: odl.684547-cat-poh-uihc-gnohk-gnoul-tahc-mek-gnam-auq-gnah-nab-peihgn-hnaod-ueihn/gnourt-iht/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhiều doanh nghiệp bán hàng qua mạng kém chất lượng không chịu hợp tác”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools