vĐồng tin tức tài chính 365

Long An: Truy sát giữa 2 nhóm thanh niên, 2 người bị chém tử vong tại chỗ

2021-07-05 04:03
2 nhóm thanh niên truy sát nhau từ QL1, thuộc địa bàn H.Bến Lức đến gần khu vực giáp ranh H.Tân Trụ (Long An) thì 2 người trong nhóm ngụ H.Tân Trụ bị chém tử vong tại chỗ.

Xem thêm: lmth.9188041-ohc-iat-gnov-ut-mehc-ib-iougn-2-nein-hnaht-mohn-2-auig-tas-yurt-na-gnol/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Long An: Truy sát giữa 2 nhóm thanh niên, 2 người bị chém tử vong tại chỗ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools