vĐồng tin tức tài chính 365

Lâm Đồng: Phát hiện một lái xe chở hàng đến từ TP.HCM dương tính Covid-19

2021-07-18 11:55
Lâm Đồng vừa phát hiện một lái xe chở hàng từ TP.HCM đến tỉnh này dương tính Covid-19. Hiện đang truy vết những người liên quan.

 

Xem thêm: lmth.1626141-91-divoc-hnit-gnoud-mchpt-ut-ned-gnah-ohc-ex-ial-tom-neih-tahp-gnod-mal/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lâm Đồng: Phát hiện một lái xe chở hàng đến từ TP.HCM dương tính Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools