vĐồng tin tức tài chính 365

Vietnam Airlines dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông trong tháng 10 tới

2023-08-23 11:11

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) văn bản xin tạm hoãn thời gian công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, báo cáo thường niên 2022, báo cáo soát xét bán niên năm 2023. 

Theo đó, Vietnam Airlines lý giải nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ là do phải xử lý các công việc do đại dịch Covid 19.

Vietnam Airlines bày tỏ đang nỗ lực cùng với các công ty kiểm toán độc lập khẩn trương hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và dự kiến công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022, báo cáo soát xét bán niên 2023 vào cuối tháng 8/2023 và muộn nhất là trong tháng 9/2023.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các tài liệu báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên và dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong tháng 10/2023.

Việc chậm nộp báo cáo tài chính của Vietnam Airlines đã kéo dài từ năm 2020 đến nay qua nhiều kỳ công bố tài chính.  Từ khi dịch Covid-19 lên đến đỉnh dịch cho đến khi đại dịch được kiểm soát thì hãng hàng không này vẫn lấy lý do Covid-19 để xin chậm công bố các thông tin cụ thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 12/7, HoSE đã có quyết định đưa cổ phiếu HVN từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do Vietnam Airlines đã chậm nộp báo cáo tài chính 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vietnam Airlines dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông trong tháng 10 tới

Diễn biến giá cổ phiếu HVN trong 6 tháng trở lại đây (Ảnh: FireAnt).

 

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính tự lập, trong quý II/2023, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt 20.565 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp của công ty đạt 929 tỷ, khả quan hơn so với mức lỗ 368 tỷ trong quý II/2022.

Ở một diễn biến khác, Vietnam Airlines lỗ sau thuế thu nhập 1.295 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty là 70.757 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn với 57.274 tỷ đồng. 

Tiền và các khoản tương đương tiền của Vietnam Airlines là 2.947 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Vietnam Airlines là 59.159 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm

Thu Hương

Xem thêm: lmth.239226a-iot-01-gnaht-gnort-gnod-oc-gnod-ioh-iad-poh-neik-ud-senilria-manteiv/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vietnam Airlines dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông trong tháng 10 tới”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools