vĐồng tin tức tài chính 365

Phòng giao dịch ngân hàng đóng cửa 14 ngày vì khách hàng mắc Covid-19

2020-08-03 12:28
UBND phường 2, quận 10, TP.HCM đã có thông báo tạm ngưng hoạt động đối với phòng Giao dịch Eximbank Vạn Hạnh tại phường này ngay khi phát hiện một hành khách đến giao dịch mắc Covid-19.

Xem thêm: lmth.395484a-91-divoc-cam-gnah-hcahk-iv-yagn-41-auc-gnod-gnah-nagn-hcid-oaig-gnohp/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phòng giao dịch ngân hàng đóng cửa 14 ngày vì khách hàng mắc Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools