vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội: Truy tố các bị can trong đường dây buôn bán đồ bảo hộ phòng dịch Covid-19 giả

2020-08-03 12:29
Hám lợi nhuận, nữ phó giám đốc đã cấu kết với những nhân viên trong bệnh viện thu mua những bộ đồ bảo hộ phòng chống Covid-19 không rõ nguồn gốc rồi dán tem mác bán kiếm lời.

Xem thêm: lmth.106484a-aig-91-divoc-hcid-gnohp-oh-oab-od-nab-noub-yad-gnoud-gnort-nac-ib-cac-ot-yurt-ion-ah/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Nội: Truy tố các bị can trong đường dây buôn bán đồ bảo hộ phòng dịch Covid-19 giả”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools