vĐồng tin tức tài chính 365

Cạm bẫy vay tiêu dùng lãi suất 'cắt cổ'

2020-08-03 12:30
Thông qua các giao dịch online, né tránh quy định của pháp luật..., bên cho vay đã bẫy người vay dính chi phí vay vốn (tạm gọi là lãi suất) lên tới 730%/năm

Xem thêm: lmth.904792n-oc-tac-taus-ial-gnud-ueit-yav-yab-mac/nv.ttna

Comments:0 | Tags: vay

“Cạm bẫy vay tiêu dùng lãi suất 'cắt cổ'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools