vĐồng tin tức tài chính 365

Cà Mau: Triệt phá 3 điểm bán số đề, thu giữ trên 360 triệu đồng

2020-08-07 19:49
Công an H.Cái Nước vừa triệt phá 3 điểm bán số đề, thu giữ trên 360 triệu đồng.

Xem thêm: lmth.1232621-gnod-ueirt-063-nert-uig-uht-ed-os-nab-meid-3-ahp-teirt-uam-ac/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cà Mau: Triệt phá 3 điểm bán số đề, thu giữ trên 360 triệu đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools