vĐồng tin tức tài chính 365

Gia tộc giàu nhất Hồng Kông mất 8 tỷ USD chỉ trong 1 năm, đế chế bất động sản lao đao nhưng vẫn chưa tìm ra người kế vị

2020-08-07 19:46
Gia tộc giàu nhất Hồng Kông mất 8 tỷ USD chỉ trong 1 năm, đế chế bất động sản lao đao nhưng vẫn chưa tìm ra người kế vịTài sản của gia tộc Kwok sụt giảm nặng nề, trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 1997.

Xem thêm: nhc.52814200170800202-iv-ek-iougn-ar-mit-auhc-nav-gnuhn-oad-oal-nas-gnod-tab-ehc-ed-man-1-gnort-ihc-dsu-yt-8-tam-gnok-gnoh-tahn-uaig-cot-aig/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Gia tộc giàu nhất Hồng Kông mất 8 tỷ USD chỉ trong 1 năm, đế chế bất động sản lao đao nhưng vẫn chưa tìm ra người kế vị”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools