vĐồng tin tức tài chính 365

Bệnh nhân 787 đi chợ, ra cà phê, ngồi đánh bài... lung tung, truy chưa hết

2020-08-08 08:43
TTO - Bệnh nhân 787 tiếp xúc gần với rất nhiều người, lịch trình rất phức tạp đến những nơi quần tụ đông dân cư. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ họp khẩn, tổ chức truy vết ca này.

Xem thêm: mth.63674218080800202-teh-auhc-yurt-gnut-gnul-iab-hnad-iogn-ehp-ac-ar-ohc-id-787-nahn-hneb/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bệnh nhân 787 đi chợ, ra cà phê, ngồi đánh bài... lung tung, truy chưa hết”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools