vĐồng tin tức tài chính 365

Triệu tập 16 người liên quan vụ 'giang hồ mạng' Phú Lê đánh 2 phụ nữ

2020-08-08 19:21

(CAO) Chiều 8-8, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ và triệu tập tổng số 16 đối tượng trong vụ án liên quan đến “giang hồ mạng” Phú Lê đánh 2 phụ nữ lớn tuổi.

Xem thêm: lmth.78379_un-uhp-2-hnad-el-uhp-gnam-oh-gnaig-uv-ned-nauq-neil-iougn-61-pat-ueirt/na-uv/nv.moc.nagnoc

Comments:0 | Tags:Vụ án

“Triệu tập 16 người liên quan vụ 'giang hồ mạng' Phú Lê đánh 2 phụ nữ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools