vĐồng tin tức tài chính 365

Tạm giữ đối tượng bắn trọng thương "ca sĩ" xóm vì hát karaoke quá to

2020-08-15 01:30
Sau nhiều lần nhắc nhở vì hàng xóm hát karaoke quá to khiến con mình quấy khóc, đối tượng đã bực tức dùng súng bắn làm trọng thương "ca sĩ" xóm.

Xem thêm: lmth.133684a-ot-auq-ekoarak-tah-iv-mox-is-ac-gnouht-gnort-nab-gnus-gnud-gnout-iod/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tạm giữ đối tượng bắn trọng thương "ca sĩ" xóm vì hát karaoke quá to”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools