vĐồng tin tức tài chính 365

Giá vàng SJC mất gần một triệu đồng mỗi lượng

2020-08-17 11:08

Các "nhà vàng" sáng nay cùng giảm giá bán 400.000-900.000 đồng mỗi lượng, hiện giao dịch quanh 55,3-55,7 triệu đồng.

Xem thêm: lmth.7957414-gnoul-iom-gnod-ueirt-tom-nag-tam-cjs-gnav-aig/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giá vàng SJC mất gần một triệu đồng mỗi lượng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools