vĐồng tin tức tài chính 365

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm, làm việc tại Công an tỉnh Hà Tĩnh

2020-08-24 19:42

Chiều 24/8/2020, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Xem thêm: 39682=DImetI?lmth.32-gnouhp-aid-auc-gnod-taoh/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm, làm việc tại Công an tỉnh Hà Tĩnh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools