vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỉ ở Huế: Nhiều người bị sập bẫy

2020-08-24 19:50
Không chỉ làm giả giấy tờ bán đất, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 1 người, đối tượng Ánh còn lừa đảo

Xem thêm: odl.025038-yab-pas-ib-iougn-ueihn-euh-o-it-neit-taod-meihc-tad-nab-aul-uv/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỉ ở Huế: Nhiều người bị sập bẫy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools