vĐồng tin tức tài chính 365

Bloomberg: Nhóm bán khống chấp nhận chịu thua, trở nên "tuyệt chủng" trên TTCK Mỹ

2020-08-24 20:06
Bloomberg: Nhóm bán khống chấp nhận chịu thua, trở nên Những ý kiến hoài nghi đối với thị trường chứng khoán Mỹ đang dần biến mất. Theo Bloomberg, lượng giao dịch bán khống của các quỹ đầu cơ đang ở mức thấp nhất trong 16 năm.

Xem thêm: nhc.87243817142800202-ym-kctt-nert-gnuhc-teyut-nen-ort-auht-uihc-nahn-pahc-gnohk-nab-mohn-grebmoolb/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bloomberg: Nhóm bán khống chấp nhận chịu thua, trở nên "tuyệt chủng" trên TTCK Mỹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools