vĐồng tin tức tài chính 365

Siêu thị Co.op Mart 'xưa' nhất Sài Gòn sắp đóng cửa

2020-08-27 19:07
TTO - Đại diện Saigon Co.op cho biết đang nỗ lực thương thảo để có phương án tốt nhất liên quan đến mặt bằng siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM.

Xem thêm: mth.28333327172800202-auc-gnod-pas-nog-ias-tahn-aux-trampo-oc-iht-ueis/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Siêu thị Co.op Mart 'xưa' nhất Sài Gòn sắp đóng cửa”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools