vĐồng tin tức tài chính 365

Dỡ cách ly Hội An từ 6h sáng mai 28-8

2020-08-27 19:07
TTO - Sau gần 1 tháng "nội bất xuất ngoại bất nhập", người dân TP Hội An sẽ chính thức được trở lại trạng thái hoạt động "bình thường mới" từ 6h sáng mai ngày 28-8.

Xem thêm: mth.97240108172800202-8-82-iam-gnas-h6-ut-na-ioh-yl-hcac-od/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dỡ cách ly Hội An từ 6h sáng mai 28-8”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools