vĐồng tin tức tài chính 365

Giới đầu cơ, lướt sóng bất động sản 'mất hút' mùa dịch

2020-08-31 06:40

Covid-19 khiến tâm lý thị trường chùn xuống, nhà đầu tư lướt sóng và đầu cơ biến mất khỏi đường đua.

Xem thêm: lmth.3344514-hcid-aum-tuh-tam-nas-gnod-tab-gnos-toul-oc-uad-ioig/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giới đầu cơ, lướt sóng bất động sản 'mất hút' mùa dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools